อุปกรณ์จัดสวน เอสซีจี

น้ำยาเคลือบผิวคอนกรีต

น้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต

คุณสมบัติ
น้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต 3.4 ลิตร | ใช้งานได้ 12 ตรม.
น้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต 18 ลิตร  | ใช้งานได้ 63 ตรม.

น้ำยาประสานทราย

คุณสมบัติ

  • น้ำยาประสานทราย เอสซีจี ขนาด 1 ลิตร | ใช้งานได้ 9 ตร.ม.
  • น้ำยาประสานทราย เอสซีจี ขนาด 5 ลิตร | ใช้งานได้ 45 ตร.ม.
น้ำยาประสานทราย
น้ำยาประสานทราย

น้ำยาประสานทราย

คุณสมบัติ

  • น้ำยาประสานทราย เอสซีจี ขนาด 1 ลิตร | ใช้งานได้ 9 ตร.ม.
  • น้ำยาประสานทราย เอสซีจี ขนาด 5 ลิตร | ใช้งานได้ 45 ตร.ม.

ปูนประสานร่อง

ปูนประสานร่อง

คุณสมบัติ
ปูนประสานร่อง เอสซีจี 50 กก. สีดำ
ปูนประสานร่อง เอสซีจี 50 กก. สีน้ำตาล
ปูนประสานร่อง เอสซีจี 50 กก. สีครีม

 

ใยสังเคราะห์รองทราย

คุณสมบัติ
แผ่นใยสังเคราะห์รองทราย เอสซีจี
ขนาด 2 x 4 ม. น้ำหนัก 2.2 กก./ม้วน (1 ม้วนใช้งานได้ 6-8 ตร.ม. ขึ้นอยู่กับการรูปแบบการติดตั้ง)

แผ่นใยสังเคราะห์รองทราย
แผ่นใยสังเคราะห์รองทราย

แผ่นใยสังเคราะห์รองทราย SCG

คุณสมบัติ
แผ่นใยสังเคราะห์รองทราย เอสซีจี
ขนาด 2 x 4 ม. น้ำหนัก 2.2 กก./ม้วน (1 ม้วนใช้งานได้ 6-8 ตร.ม. ขึ้นอยู่กับการรูปแบบการติดตั้ง)

เครื่องตัดบล็อก SCG

เครื่องตัดบล็อก SCG

คุณสมบัติ
น้ำหนัก 52 กก./เครื่อง